Politica de cofidentialitate

Stimati clienti si colaboratori,

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice

S.C. GAMA TRAVEL & EVENTS SRL., agentia de turism „ GAMA TRAVEL & EVENTS”
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR:9510, cu sediul in Bucuresti, str.
Putul lui Craciun Nr.34, Et.1, Ap.2,Sector 1, punct de lucru Bucuresti, Putul lui Craciun Nr.34,
Et.1, Ap.2,Sector 1, CUI RO17768730, J40/12130/2005, reprezentata prin Dobre Maria in
calitate de administrator, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este: gestiune economica financiara si administrativa; oferirea de
servicii hoteliere si de turism; oferirea de servicii de asigurari si reasigurari; monitorizarea /
securitatea persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor publice/private; servicii de comunicatii
electronice .

Sunteti obligati sa furnizati datele personale solicitate, acestea fiind necesare procesarii
solicitarii dumneavoastra. Refuzul dvs. determina imposibilitatea concretizarii serviciului
solicitat.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator in vederea oferirii serviciilor solicitate si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:
 – departamente interne ale S.C. GAMA TRAVEL & EVENTS SRL
 – furnizorilor nostri care asigura serviciile solicitate de catre dvs.


Securitatea datelor
S.C. GAMA TRAVEL & EVENTS SRL, pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale
precum si a abuzurilor, se angajeaza sa utilizeaza metode si tehnologii complexe de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor(*). Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata trimisa cu confirmare de primire in atentia S.C. GAMA TRAVEL & EVENTS SRL, Bucuresti, Putul lui Craciun Nr.34, Et.1, Ap.2,Sector 1, la numarul de fax 021/310.73.48. sau pe email: dataprotection@gamatravelevents.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati in scris cat mai curand posibil.

Nota

(*) orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala).
Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.